แจ้งการชำระเงิน

หากท่านชำระเงินแล้ว กรุณากรอกข้อมูลแจ้งการชำระเงิน พร้อมแนบสลิปโอนเงิน ที่แบบฟอร์มการชำระเงินด้านล่างนี้

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมลของท่าน