EduPloys | Max Ploys

อาณาจักรความรู้ คู่ความสนุก

พัฒนา ผลิต และจำหน่าย สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์บอร์ดเกมการศึกษาและของเล่นเสริมทักษะ ยอดนิยมของประเทศไทยเช่น ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุโปรและดำเนินกิจกรรมเชิง Edutainmentเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างอาณาจักรความรู้ คู่ความสนุกให้เด็กไทย

EduPloys | Max Ploys

อาณาจักรความรู้ คู่ความสนุก

พัฒนา ผลิต และจำหน่าย สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์บอร์ดเกมการศึกษาและของเล่นเสริมทักษะ ยอดนิยมของประเทศไทยเช่น ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุโปรและดำเนินกิจกรรมเชิง Edutainmentเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างอาณาจักรความรู้ คู่ความสนุกให้เด็กไทย

สินค้าและบริการ

EdGameบอร์ดเกมการศึกษาของเล่นเสริมทักษะ
EdSport การแข่งขันบอร์ดเกม การศึกษาเกมกีฬา ทางปัญญา
EdCademy สอนและอบรมเสริม การเรียนผ่านการเล่น
EdRanger ฮีโร่ทักษะผู้ผดุง ความรู้คู่ความสนุก
EdGency บริการสำหรับลูกค้าองค์กร​ ในการทำการตลาด ผ่านสื่อประเภทเกม

สินค้าและบริการ

EdGameบอร์ดเกมการศึกษาของเล่นเสริมทักษะ
EdSport การแข่งขันบอร์ดเกม การศึกษาเกมกีฬา ทางปัญญา
EdCademy สอนและอบรมเสริม การเรียนผ่านการเล่น
EdRanger ฮีโร่ทักษะผู้ผดุง ความรู้คู่ความสนุก
EdGency บริการสำหรับลูกค้าองค์กร​ ในการทำการตลาด ผ่านสื่อประเภทเกม

EduPloys | Max Ploysอาณาจักรความรู้ คู่ความสนุก

พัฒนา ผลิต และจำหน่าย สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์บอร์ดเกมการศึกษา และของเล่นเสริมทักษะยอดนิยมของประเทศไทย เช่น ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุโปร รวมถึงดำเนินกิจกรรมเชิง Edutainmentเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างอาณาจักรความรู้ คู่ความสนุกให้เด็กไทย

สินค้าและบริการ

EdGameบอร์ดเกมการศึกษาของเล่นเสริมทักษะ
EdSport การแข่งขันบอร์ดเกม การศึกษาเกมกีฬา ทางปัญญา
EdCademy สอนและอบรมเสริม การเรียนผ่านการเล่น
EdRanger ฮีโร่ทักษะผู้ผดุง ความรู้คู่ความสนุก
EdGency บริการสำหรับลูกค้าองค์กร​ ในการทำการตลาด ผ่านสื่อประเภทเกม

EdGame

บอร์ดเกมการศึกษาและ ของเล่นเสริมทักษะ

edgame

สินค้ายอดนิยม

สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์จัดส่งไวพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ

หรือสั่งซื้อและติดตามเราบนOfficial Channel / Store

facebook Eduploys Max Ploys
02-295-0861-5

ช่องทางอื่นๆ สามารถซื้อได้ที่

EdGame

EdGame

edgame

บอร์ดเกมการศึกษาและของเล่นเสริมทักษะ

edgame

บอร์ดเกมการศึกษาและของเล่นเสริมทักษะ

สินค้ายอดนิยม

สินค้ายอดนิยม

สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ จัดส่งไวพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ

สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ จัดส่งไว พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ

หรือสั่งซื้อและติดตามเราบน Official Channel/ Store

facebook Eduploys Max Ploys
02-295-0861-5

ช่องทางอื่นๆ สามารถซื้อได้ที่

หรือสั่งซื้อและติดตามเราบน Official Channel/ Store

facebook Eduploys Max Ploys
02-295-0861-5

ช่องทางอื่นๆ สามารถซื้อได้ที่

ครอสเวิร์ด สเปลโล Crossword Spello เกมทายศัพท์และฝึกสะกดคำ

EdSport

EdSport

การแข่งขันบอร์ดเกมการศึกษาและเกมกีฬาทางปัญญา

การแข่งขันบอร์ดเกมการศึกษาและเกมกีฬาทางปัญญา

ตารางการแข่งขัน

18 – 19 ธันวาคม 2564ศูนย์การค้า Tree On 3@ พระราม 3

การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุเอ็ดดูเคชั่นนอลสปอร์ตชาเลนจ์

25-26 ธันวาคม 2564ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์@ ศรีนครินทร์

การแข่งขันครอสเวิร์ดเกมเอแม็ท คำคม ซูโดกุ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์เอ็ดดูเคชั่นนอลสปอร์ตชาเลนจ์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

22 – 23 ธันวาคม 2564ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์@ ศรีนครินทร์

การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุเอ็ดดูเคชั่นนอลสปอร์ตชาเลนจ์

ติดต่อฝ่ายกิจกรรม

facebook Eduploys Max Ploys

ตารางการแข่งขัน

18 – 19 ธันวาคม 2564ศูนย์การค้า Tree On 3@ พระราม 3

การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมซูโดกุ เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ตชาเลนจ์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

25 – 26 ธันวาคม 2564ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์@ ศรีนครินทร์

การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมซูโดกุ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ตชาเลนจ์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

19 – 20 กุมภาพันธ์ 2564ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2@ พระราม 2

การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุเอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ตชาเลนจ์

ติดต่อฝ่ายกิจกรรม

facebook Eduploys Max Ploys

EdCademy

EdCademy

สอนและอบรมเสริมการเรียนผ่านการเล่น

สอนและอบรมเสริมการเรียนผ่านการเล่น

หลักสูตร

หลักสูตร

เล่นเป็น

เริ่มเกมเป็นเล่นเกมได้

สมัครเรียน

เล่นถูก

พื้นฐานแน่นพร้อมสำหรับลงสนามแข่งขัน

สมัครเรียน

เล่นเก่ง

เก็บเกี่ยวเทคนิคสู่การเป็นผู้ชนะระดับแชมป์

สมัครเรียน

เล่นเป็น

เริ่มเกมเป็นเล่นเกมได้

สมัครเรียน

เล่นถูก

พื้นฐานแน่นพร้อมสำหรับลงสนามแข่งขัน

สมัครเรียน

เล่นเก่ง

เก็บเกี่ยวเทคนิคสู่การเป็นผู้ชนะระดับแชมป์

สมัครเรียน

ติดต่อโครงการสาธิตและจัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียน

ติดต่อโครงการสาธิตและจัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียน

ติดต่อฝ่ายกิจกรรม

ติดต่อฝ่ายกิจกรรม

EdSport

การแข่งขันบอร์ดเกมการศึกษาและเกมกีฬาทางปัญญา

ตารางการแข่งขัน

18 – 19 ธันวาคม 2564ศูนย์การค้า Tree On 3@พระราม 3

การเข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม
ซูโดกุ เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ตชาเลนจ์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

25 – 26 ธันวาคม 2564ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์@ ศรีนครินทร์

การเข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท
คำคม
ซูโดกุ ซีคอนสแควร์
เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ตชาเลนจ์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

25 – 26 ธันวาคม 2564ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์@ ศรีนครินทร์

การเข่งขันครอสเวิร์ดเกม
เอแม็ท คำคม
ซูโดกุ
เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ตชาเลนจ์

สมัครแข่งขัน

ติดต่อฝ่ายกิจกรรม

EdCademy

สอนและอบรม เสริมการเรียนผ่านการเล่น

หลักสูตร

เล่นเป็น

เริ่มเกมเป็นเล่นเกมได้

สมัครเรียน

เล่นถูก

พื้นฐานแน่นพร้อมสำหรับลงสนามแข่งขัน

สมัครเรียน

เล่นเก่ง

เก็บเกี่ยวเทคนิคสู่การเป็นผู้ชนะระดับแชมป์

สมัครเรียน

ติดต่อโครงการสาธิตและจัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียน

ติดต่อฝ่ายกิจกรรม

จัดแข่งขันครอสเวิร์ดเกม

EdRanger

ฮีโร่ทักษะ ผู้ผดุงความรู้คู่ความสนุก

edranger

EdRanger

EdRanger

EdGency

ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร​ในการทำการตลาดอย่างครบวงจร​ผ่านสื่อประเภทเกม

บริการด้านการตลาด

“ End-to-End Solutionsfor Board Game as your Marketing Tools ”

ขอ Proposal และ Rate Cardสำหรับลูกค้าองค์กร

ฮีโร่ทักษะผู้ผดุงความรู้คู่ความสนุก

edranger

ฮีโร่ทักษะผู้ผดุงความรู้คู่ความสนุก

edranger

EdGency

EdGency

ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรในการทำการตลาดอย่างครบวงจรผ่านสื่อประเภทเกม

ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรในการทำการตลาดอย่างครบวงจรผ่านสื่อประเภทเกม

บริการด้านการตลาด

“ End-to-End Solutionsfor Board Game as your Marketing Tools ”

ขอ Proposal และ Rate Cardสำหรับลูกค้าองค์กร

บริการด้านการตลาด

“ End-to-End Solutions for Board Game as your Marketing Tools ”

ขอ Proposal และ Rate Card สำหรับลูกค้าองค์กร