เกมเงินมหาสนุก Money 2020

224฿

เกมเงินมหาสนุก เป็นบอร์ดเกมผจญภัยในโลกธุรกิจ ฝึกการบริหารรายรับ รายจ่าย การลงทุนในหุ้น รัฐวิสาหกิจ และการขยายกิจการ เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผน การคำนวณ และภาษาอังกฤษ (เกมเศรษฐี เกมฝึกการลงทุน เกมกระดาน บอร์ดเกม เกมครอบครัว)

ช่องทางการสั่งซื้อ