แรงผลักดันของเอ็ดดูพลอยส์และแม็กซ์พลอยส์ คือ การขับเคลื่อนการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยเพราะเราเชื่อว่าการศึกษาที่ได้ผล คือการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเราจึงตั้งใจพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบเกมและของเล่นเพื่อสร้าง นวัตกรรมด้านการศึกษาด้วยความหวังให้เยาวชนไทยได้เติบโตใน สังคมการศึกษาที่สร้างสรรค์ ​เราเชื่อในพลังของการเล่นที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับ ความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเราดีใจที่ได้เห็นเด็กเล่นจนเป็นเรื่อง ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยจุดเริ่มต้นจากการได้ลองเล่นอะไร ที่สร้างสรรค์​เอ็ดดูพลอยส์และแม็กซ์พลอยส์ คือบริษัทบอร์ดเกมและของเล่น เสริมทักษะสัญชาติไทย ที่มุ่งสร้างอาณาจักรความรู้คู่ความสนุก ให้แก่เด็กไทย​We make education fun, through game-based learning.
แรงผลักดันของเอ็ดดูพลอยส์และแม็กซ์พลอยส์ คือ การขับเคลื่อนการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยเพราะเราเชื่อว่าการศึกษาที่ได้ผล คือการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเราจึงตั้งใจพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบเกมและของเล่นเพื่อสร้าง นวัตกรรมด้านการศึกษาด้วยความหวังให้เยาวชนไทยได้เติบโตใน สังคมการศึกษาที่สร้างสรรค์ ​เราเชื่อในพลังของการเล่นที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับ ความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเราดีใจที่ได้เห็นเด็กเล่นจนเป็นเรื่อง ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยจุดเริ่มต้นจากการได้ลองเล่นอะไร ที่สร้างสรรค์​เอ็ดดูพลอยส์และแม็กซ์พลอยส์ คือบริษัทบอร์ดเกมและของเล่น เสริมทักษะสัญชาติไทย ที่มุ่งสร้างอาณาจักรความรู้คู่ความสนุก ให้แก่เด็กไทย​We make education fun, through game-based learning.
แรงผลักดันของเอ็ดดูพลอยส์และแม็กซ์พลอยส์ คือ การขับเคลื่อนการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยเพราะเราเชื่อว่าการศึกษาที่ได้ผล คือการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเราจึงตั้งใจพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบเกมและของเล่นเพื่อสร้าง นวัตกรรมด้านการศึกษาด้วยความหวังให้เยาวชนไทยได้เติบโตใน สังคมการศึกษาที่สร้างสรรค์ ​เราเชื่อในพลังของการเล่นที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับ ความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเราดีใจที่ได้เห็นเด็กเล่นจนเป็นเรื่อง ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยจุดเริ่มต้นจากการได้ลองเล่นอะไร ที่สร้างสรรค์​เอ็ดดูพลอยส์และแม็กซ์พลอยส์ คือบริษัทบอร์ดเกมและของเล่น เสริมทักษะสัญชาติไทย ที่มุ่งสร้างอาณาจักรความรู้คู่ความสนุก ให้แก่เด็กไทย​We make education fun, through game-based learning.
แรงผลักดันของเอ็ดดูพลอยส์และแม็กซ์พลอยส์ คือ การขับเคลื่อนการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยเพราะเราเชื่อว่าการศึกษาที่ได้ผล คือการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเราจึงตั้งใจพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบเกมและของเล่นเพื่อสร้าง นวัตกรรมด้านการศึกษาด้วยความหวังให้เยาวชนไทยได้เติบโตใน สังคมการศึกษาที่สร้างสรรค์ ​เราเชื่อในพลังของการเล่นที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับ ความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเราดีใจที่ได้เห็นเด็กเล่นจนเป็นเรื่อง ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยจุดเริ่มต้นจากการได้ลองเล่นอะไร ที่สร้างสรรค์​เอ็ดดูพลอยส์และแม็กซ์พลอยส์ คือบริษัทบอร์ดเกมและของเล่น เสริมทักษะสัญชาติไทย ที่มุ่งสร้างอาณาจักรความรู้คู่ความสนุก ให้แก่เด็กไทย​We make education fun, through game-based learning.

EduPloys | Max Ploys

คือ บริษัทบอร์ดเกมและของเล่นเสริมทักษะ
สัญชาติไทย
ที่มุ่งสร้างอาณาจักรความรู้
คู่ความสนุกให้แก่เด็กไทย

EduPloys | Max Ploys

คือ บริษัทบอร์ดเกมและของเล่นเสริมทักษะสัญชาติไทย
ที่มุ่งสร้างอาณาจักรความรู้คู่ความสนุกให้แก่เด็กไทย

สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการของ EduPloys & Max Ploys

สินค้าและบริการของ
Edu
Ploys & Max Ploys

EduPloys | Max Ploys

คือ บริษัทบอร์ดเกมและของเล่นเสริมทักษะสัญชาติไทย
ที่มุ่งสร้างอาณาจักรความรู้คู่ความสนุกให้แก่เด็กไทย

สินค้าและบริการ

EdGameบอร์ดเกมการศึกษาของเล่นเสริมทักษะ
EdRanger ฮีโร่ทักษะผู้ผดุง ความรู้คู่ความสนุก
EdCademy สอนและอบรมเสริม การเรียนผ่านการเล่น
EdSport การแข่งขันบอร์ดเกม การศึกษาเกมกีฬา ทางปัญญา
EdGency บริการสำหรับลูกค้าองค์กร​ ในการทำการตลาด ผ่านสื่อประเภทเกม

สินค้าและบริการ

EdGameบอร์ดเกมการศึกษาของเล่นเสริมทักษะ
EdGameบอร์ดเกมการศึกษาของเล่นเสริมทักษะ
EdRanger ฮีโร่ทักษะผู้ผดุง ความรู้คู่ความสนุก
EdCademy สอนและอบรมเสริม การเรียนผ่านการเล่น
EdSport การแข่งขันบอร์ดเกม การศึกษาเกมกีฬา ทางปัญญา
EdGency บริการสำหรับลูกค้าองค์กร​ ในการทำการตลาด ผ่านสื่อประเภทเกม
EdRanger ฮีโร่ทักษะผู้ผดุง ความรู้คู่ความสนุก
EdCademy สอนและอบรมเสริม การเรียนผ่านการเล่น
EdSport การแข่งขันบอร์ดเกม การศึกษาเกมกีฬา ทางปัญญา
EdGency บริการสำหรับลูกค้าองค์กร​ ในการทำการตลาด ผ่านสื่อประเภทเกม

EdGame

edgame
พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่าย สื่อการเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ประเภทบอร์ดเกมการศึกษา ของเล่น หนังสือเสริมทักษะ และพัฒนาการ ภายใต้แบรนด์ EduPloys | Max Ploys​ กว่า 40 ปี เราได้พัฒนาเกมลิขสิทธิ์ แล้วกว่า 100 เกมและประสบความสำเร็จ ในการสร้างเกมที่มีผู้เล่นจำนวนหลักแสน เกมยอดนิยมของเรา เช่น ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุโปร ที่ได้รับความไว้วางใจ ​จากสถาบันการศึกษาชั้นนำในการนำไปใช้ เป็นสื่อการเรียนการสอน และกิจกรรม เสริมการเรียน อีกทั้งยังได้รับความนิยม ในกลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการหากิจกรรม เสริมทักษะและพัฒนาการ เพื่อสร้าง การเรียนรู้ควบคู่ความสนุกให้กับน้อง ๆ ​​

บอร์ดเกมการศึกษาและของเล่นเสริมทักษะ

ดูบอร์ดเกมทั้งหมด

EdRanger

EdGameบอร์ดเกมการศึกษาของเล่นเสริมทักษะ
EdRanger ฮีโร่ทักษะผู้ผดุง ความรู้คู่ความสนุก
EdCademy สอนและอบรมเสริม การเรียนผ่านการเล่น
EdSport การแข่งขันบอร์ดเกม การศึกษาเกมกีฬา ทางปัญญา
EdGency บริการสำหรับลูกค้าองค์กร​ ในการทำการตลาด ผ่านสื่อประเภทเกม

EdGame

edgame
พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่าย สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ประเภทบอร์ดเกมการศึกษา ของเล่น หนังสือเสริมทักษะ และพัฒนาการ ภายใต้แบรนด์ EduPloys | Max Ploys​ กว่า 40 ปี เราได้พัฒนาเกมลิขสิทธิ์แล้วกว่า 100 เกม และประสบความสำเร็จ ในการสร้างเกมที่มีผู้เล่นจำนวนหลักแสน เกมยอดนิยมของเรา เช่น ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุโปร ที่ได้รับความไว้วางใจ​จากสถาบันการศึกษาชั้นนำในการนำไปใช้ เป็นสื่อการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมการเรียน อีกทั้งยังได้รับความนิยม ในกลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการ หากิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาการ เพื่อสร้างการเรียนรู้ควบคู่ความสนุกให้กับน้อง ๆ ​

บอร์ดเกมการศึกษาและของเล่นเสริมทักษะ

EdGame

EdGame

edgame
edgame
eduploys_edgame
ครอสเวิร์ดเกม รุ่นทั่วไป(มัธยม) ชุดไม้ ลายอวกาศ
คำคม รุ่นทั่วไป(มัธยม) ชุดไม้ ลายอวกาศ
เอแม็ท รุ่นทั่วไป(มัธยม) ชุดไม้ ลายอวกาศ
ซูโดกุโปร
หนังสือซูโดกุ
โกลด์ฟิงเกอร์
เซอร์คัสเซด
เกมเศรษฐีข้ามมิติ
เกมเงินมหาสนุก
ปริศนาอักษรไขว้
เวิร์ดอัพ
เกมเศรษฐีไอคิวสูง
พิคแอนด์แพร
บิงโกสอนศัพท์
โดมินโน สอนศัพท์
กว่า 40 ปี เราได้พัฒนาเกมลิขสิทธิ์แล้วกว่า 100 เกม และประสบความสำเร็จในการสร้างเกมที่มีผู้เล่นจำนวนหลักแสน เกมยอดนิยมของเรา เช่น ครอสเวิร์ดเกมเอแม็ท คำคม ซูโดกุโปร ที่ได้รับความไว้วางใจ​จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในการนำไปใช้ เป็นสื่อการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมการเรียน อีกทั้ง ยังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการหากิจกรรม เสริมทักษะและพัฒนาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก ให้กับน้อง ๆ ​​

บอร์ดเกมการศึกษาและของเล่นเสริมทักษะ

ดูบอร์ดเกมทั้งหมด

EdRanger

EdRanger

edranger
บอร์ดเกมและของเล่นเสริมทักษะของ Eduploys | Max Ploys มุ่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เล่นสเหมือนเป็นฮีโร่ทักษะ ผู้ผดุงความรู้คู่ความสนุก ตัวแทนความสามารถและทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆที่ช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการสมอง และความรู้รอบด้าน​
บอร์ดเกมและของเล่นเสริมทักษะของ Eduploys | Max Ploys มุ่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เล่นสเหมือนเป็นฮีโร่ทักษะ ผู้ผดุงความรู้คู่ความสนุก ตัวแทนความสามารถและทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการสมอง และความรู้รอบด้าน​

ฮีโร่ทักษะ ผู้ผดุงความรู้คู่ความสนุก

edranger
edranger
บอร์ดเกมและของเล่นเสริมทักษะของ Eduploys | Max Ploys มุ่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เล่นสเหมือนเป็นฮีโร่ทักษะ ผู้ผดุงความรู้คู่ความสนุก ตัวแทนความสามารถและทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆที่ช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการสมอง และความรู้รอบด้าน​
บอร์ดเกมและของเล่นเสริมทักษะของ Eduploys | Max Ploys มุ่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เล่นสเหมือนเป็นฮีโร่ทักษะ ผู้ผดุงความรู้คู่ความสนุก ตัวแทนความสามารถและทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆที่ช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการสมอง และความรู้รอบด้าน​
edranger

ฮีโร่ทักษะ ผู้ผดุงความรู้คู่ความสนุก

edranger
edranger
บอร์ดเกมและของเล่นเสริมทักษะของ Eduploys | Max Ploys มุ่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เล่นสเหมือนเป็นฮีโร่ทักษะ ผู้ผดุงความรู้คู่ความสนุก ตัวแทนความสามารถและทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการสมอง และความรู้รอบด้าน​

ฮีโร่ทักษะ ผู้ผดุงความรู้คู่ความสนุก

EdCademy

EdRanger

EdCademy

สอนและอบรม เสริมการเรียนผ่านการเล่น สอนและ อบรมการเล่นครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับเพื่อการแข่งขัน รวมถึงบูรณาการการเรียนโดยใช้เกมเป็นสื่อการสอน ร่วมกับการติวเนื้อหาตามรายวิชา เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ในเนื้อหาและบทเรียน​
คอร์สสอนและอบรม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ​ คอร์สพัฒนา IQ เช่น การใช้เหตุผล การเชื่อมโยง ลำดับ แยกแยะ จัดกลุ่ม วางแผน ความจำ​ คอร์สเสริมการเรียนรู้ตามทักษะและรายวิชา เช่น ด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษาและความรู้ ศิลปะและงานอดิเรก

สอนและอบรมเสริมการเรียนผ่านการเล่น

ดูเพิ่มเติม

EdCademy

EdRanger

EdSport

การแข่งขันบอร์ดเกมการศึกษา
และเกมกีฬาทางปัญญา

การแข่งขัน EduPloys | Max Ploys EdSport 
ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุโปร

สอนและอบรมการเล่นครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับ เพื่อการแข่งขัน และเปิดหลักสูตรบูรณาการ การเรียนเข้ากับการเล่น โดยใช้เกมเป็นสื่อ การเรียนการสอน ร่วมกับการติวเนื้อหาตามรายวิชา และตามช่วงชั้นเรียนเพื่อ เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา และบทเรียนสร้างการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก ​​

สอนและอบรมเสริมการเรียนผ่านการเล่น

ดูเพิ่มเติม
จัดกิจกรรมอีเว้นท์รูปแบบ Edutainment การแข่งขันบอร์ดเกมการศึกษาและมหกรรมเกม กีฬาทางปัญญาของเด็กไทยสาย IQ และสาย EQ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ห้างสรรพสินค้า สื่อ และบริษัทผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมฯ… อีกทั้งให้การสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมการแข่งขันฯ ของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
Eduploys Edsport
การแข่งขัน Eduploys | Max Ploys EdSport ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุโปร

สถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการแข่งขันเกมกีฬาวิชาการ
ได้รับรางวัล ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซุโดกุ ระดับภูมิภาคระดับประเทศระดับนานาชาติ

EdSport

สอนและอบรมการเล่นครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับเพื่อการแข่งขัน และเปิดหลักสูตรบูรณาการการเรียนเข้ากับการเล่น โดยใช้เกมเป็นสื่อการเรียนการสอน ร่วมกับการติวเนื้อหา ตามรายวิชา และตามช่วงชั้นเรียนเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ในเนื้อหาและบทเรียน สร้างการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก ​​

สอนและอบรมเสริมการเรียนผ่านการเล่น

EdSport

การแข่งขันบอร์ดเกมการศึกษา
และเกมกีฬาทางปัญญา

การแข่งขัน EduPloys | Max Ploys EdSport 
ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุโปร

สถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ
ในการแข่งขันเกมกีฬาวิชาการ
ได้รับรางวัล
ครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท คำคม ซุโดกุ
ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศระดับนานาชาติ

การแข่งขันบอร์ดเกมการศึกษา
และเกมกีฬาทางปัญญา

การแข่งขัน EduPloys | Max Ploys EdSport 
ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุโปร

ดูเพิ่มเติม

สถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการแข่งขันเกมกีฬาวิชาการ
ได้รับรางวัลครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท คำคม ซุโดกุ
ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศระดับนานาชาติ

EdGency

EdRanger

EdGency

ช่วยแบรนด์ต่าง ๆ ในการทำการตลาดผ่านสื่อประเภทเกม (Gamified Marketing) อีกหนึ่งทางเลือกของการทำการตลาด ที่เน้นประสิทธิผลเชิงลึก เพื่อสร้างการตระหนักรู้ของแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ หรือให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่แบรนด์ต้องการ ผ่านสื่อรูปแบบเกม ซึ่ง EduPloys | Max Ploys สามารถนำเสนอ End-to-End Solutions ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ ออกแบบ และผลิตเกม สอนวิธีการเล่นและเผยแพร่เนื้อหา จัดทำอีเว้นท์ ไปจนถึงสร้างคอนเท้นท์และประชาสัมพันธ์​
ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรในการทำการตลาดอย่างครบวงจร ผ่านสื่อประเภทเกม เพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านการตลาด อีกหนึ่งทางเลือกของการทำสื่อสาร การตลาดที่เน้นประสิทธิผลเชิงลึก เพื่อสร้างการตระหนักรู้ของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ หรือให้ความรู้ ในหัวข้อต่างๆ ผ่านสื่อรูปแบบเกม ​End-to-End Solutions for BOARD GAME as your marketing tools​.
eduploys_edgency
ออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมหรือการ์ดเกม​ สอนวิธีการเล่นและเผยแพร่เนื้อหาแฝงในเกม​ อีเว้นท์กิจกรรมรูปแบบ Edutainment​กิจกรรม School & University Roadshow กิจกรรมทัวร์นาเม้นต์การแข่งขัo EduPloys | Max Ploys จัดทำสื่อและคอนเท้นท์การตลาดรูปแบบเกม​ ให้บริการพื้นที่สื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์​ ลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ EduPloys EdRanger จัดทำของ Premium ประเภทเกม

ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรในการทำการตลาด
อย่างครบวงจรผ่านสื่อประเภทเกม

ดูเพิ่มเติม

ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรในการทำการตลาด
อย่างครบวงจรผ่านสื่อประเภทเกม

EdGency

ช่วยแบรนด์ต่าง ๆ ในการทำการตลาด ผ่านสื่อประเภทเกม (Gamified Marketing) อีกหนึ่งทางเลือกของการทำการตลาด ที่เน้น ประสิทธิผลเชิงลึก เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ หรือให้ความรู้ ในหัวข้อต่าง ๆ ที่แบรนด์ต้องการผ่านสื่อ รูปแบบเกม ซึ่ง EduPloys | Max Ploys สามารถนำเสนอ End-to-End Solutions ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบและผลิตเกม สอนวิธีการเล่นและเผยแพร่เนื้อหา จัดทำอีเว้นท์ ไปจนถึงสร้างคอนเท้นท์และประชาสัมพันธ์​

ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรในการทำการตลาด
อย่างครบวงจรผ่านสื่อประเภทเกม

ดูเพิ่มเติม