ติดต่อเรา

ที่อยู่ บริษัท เอ็ดดูพลอยส์ เกมแอนด์ทอย จำกัด และบริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท เอ็ดดูพลอยส์ เกมแอนด์ทอย จำกัด

631,633,635 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

631,633,635 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

วันเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 18.00 น.

ติดต่อฝ่ายขาย

โทร 02-295-0861-5 กด 105 หรือ 108

ติดต่อฝ่ายกิจกรรมและการแข่งขัน

โทร 02-295-0861-5 กด 103 หรือ 113

ติดต่อช่องทางออนไลน์