บริษัท เอ็ดดูพลอยส์ ได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็ม ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 (เวลา 10.30 น.) คุณ ลักษณ์สิดี พลอยแสงงาม ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ดดูพลอยส์ ได้เข้ารับเข็ม และประกาศเกียรติคุณ จาก พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา